2018-2019 University Catalog 
    
    Nov 20, 2018  
2018-2019 University Catalog

Sanskrit (SKT)


Sanskrit courses

Sanskrit courses are as follows:

SKT 101 - Elementary Sanskrit I  
SKT 102 - Elementary Sanskrit II  
SKT 201 - Intermediate Sanskrit I  
SKT 202 - Intermediate Sanskrit II  
SKT 301 - Advanced Readings in Sanskrit